exhibitions

2016.02.24 Serpentinata 1s  (3)

Serpentinata 1s – exhibition / wystawa

Towar_001

The paradox of time – exhibition / Paradoks czasu – wystawa

03_Pryncypia_Mormul

The joyful knowledge / Wiedza radosna

Produkt-DMO-nr-02_-mail

Fingerprints – exhibition / Linie papilarne – wystawa

3xSuwalki_2_Jowita_Mormul

3×3 colors – 3x Suwalki – exhibition / 3×3 kolory – 3x Suwałki – wystawa

Red_and_white_J.Mormul_003_Skopje

“Poland on camera” exhibition – Red & White Project / Wystawa “Polska w obiektywie” – projekt Czerwone i białe

Separatio_Mormul

“Further” exhibition – The Separatio Project / Wystawa “Dalej” – Projekt Separatio

F93B4361

Cytadela Gallery exhibition – Mad and Holy project / Wystawa w Galerii Cytadela – projekt Wściekłe i święte

NEY-Gallery-Zaproszenie-J.Mormul

NEY Gallery & Prints exhibition / wystawa